Проектиране и изработване на водопречиствателни съоръжения

От 2019 година Деприа - България е единствен оторизиран представител на IN-EKO Team за територията на Република България.

В качеството си на такъв отговаря за инсталиране, гаранционна и извънгаранционна поддръжка на машините произвеждани от чешката компания за територията на Република България.

IN-EKO Team е основан през 1995 година в Чехия. Компанията произвежда повече от 25 години водно-пречиствателни системи и съоръжения, като иновативните им разработки ги поставят на едно от челните места в този бранш. Екип от опитни инженери проектира машините индивидуално за всеки клиент, с цел постигане на оптимални резултати в технически и инвестиционен план.

Широката гама от машини специализирани в микрофилтрацията и иновативните технически решения поставят чешкият производител сред лидерите за европейският пазар. Набора от машини предлагани от IN-EKO Team покрива всички процеси свързани с пречистването и филтрирането на битови, комунални и инсдустриални отпадни води.