Инсталиране и деинсталиране на производствени съоръжения

Деприа извършва дейности свързани с производствени машини и съоръжения както следва;

Демонтаж, окомплектоване и опаковане с цел преместване и транспорт. Монтаж и окомплектоване с цел пускане в работа. Частично и пълно инсталиране и деинсталиране на производствена техника. Разглобяване,изсушаване, почистване и сглобяване и на промишлена и битова електроника. Натрупания през годините опит ни дава право да гарантираме за отлични резултати.