Depria TLDepria TL
Depria BLDepria BL
Depria TRDepria TR
Depria BRDepria BR

Depria Srl е компания базирана в Италия, продукт от сливането на три специализирани фирми с по над 10 години опит в съответните им сфери, с цел обединяването на извършваните дейности и предоставянето на пълно обслужване на клиента. Depria Srl оперира както в Италия, така и по цяла Европа.

Деприа - България е чуждестранен клон на Depria Srl, резултат от разширяващата се дейност на компанията. В резултат на това, Деприа - България разполага както с апаратурата, така и със знанията да осъществи вашите проекти по европейски стандарт.